Sipoon Kokoomuksen vaaliohjelma

 

"SIPOO – TILAA OLLA LÄHELLÄ"

 

 • Sipoo toimii aktiivisena ja itsenäisenä osana Helsingin seutua. Sipoon etua edistetään parhaiten rakentavalla yhteistyöllä ja hyvällä neuvottelutaidolla naapureiden kanssa.  

"Meidän pitää tiukasti katsoa, että sipoolaisten etu toteutuu."

 

 • Sote- ja maakuntauudistus 2019 muuttaa Sipootakin. Keskitymme enemmän sivistykseen ja elinvoiman kehittämiseen.

" Sote-uudistuksessa pitää varmistaa hyvät palvelut myös tulevaisuudessa. Se vaatii jämäkkää edunvalvontaa”

 

 • Palvelut on tuotettava kustannustehokkaasti, laadukkaasti, ja niiden on oltava helposti saatavilla. Monipuolista palvelutuotantoa tulee edistää. 

 ”Digitalisaatio mahdollistaa paremmat ja edullisemmat palvelut”

"Sipoolaisilla tulee olla valinnanvapaus"

 

 •  Vanhuksilla on oikeus saada monipuolisia palveluja, hoitoa ja hoivaa niitä tarvitessaan.  Vanhuspalveluiden kehittämisen painopiste on ennalta ehkäisevissä palveluissa ja kotipalveluissa.

"Ikäihmisten pitää saada asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään ja tuntea olonsa turvalliseksi."

"Omaishoidon ja henkilökohtaisen avun palveluseteli otetaan laajasti käyttöön.”

 

 • Sipoo arvostaa ja tukee lapsia, nuoria ja perheitä. Valinnanvapaus toteutuu myös lasten hoidossa.

"Jokaisella sipoolaisella on mahdollisuus harrastaa"

"Sopivaa tukea perheille – soppaa ja lepoa."

 

 • Laadukas koulutus ja varhaiskasvatus ovat investointeja tulevaisuuteen Sipoon koulut ja päiväkodit ovat kehityksen kärjessä.

"Sipoolaisten koulujen on oltava kehityksen kärjessä! On pidettävä huolta koulujen resursseista!"

"Elävää kaksikielisyyttä edistetään kouluissa!"

"Kielten opetukseen panostetaan."

"Lapset ja nuoret viihtyvät kouluissa ja päiväkodeissa!"

 

 • Taiteen perusopetus mahdollisuuksia pitää lisätä

”Harrastustakuu pitää koskea monimuotoisesti myös kulttuuriharrastuksia!”

 

 • Kunnan yksi tehtävä on auttaa ihmisiä. Turvaverkon pitää olla tiheä, jotta siitä voi taas ponnistaa eteenpäin. Ihminen tarvitsee välittämistä ja huolenpitoa.

"Erityisen tärkeä on estää nuorten syrjäytyminen! Resursseja ennaltaehkäisevään työhön pitää olla riittävästi neuvolasta aikuisuuteen asti!"

”Kiusaamiselle stoppi”

 

 • Osaava, motivoitunut kunnan henkilökunta mahdollistaa osaltaan laadukkaat palvelut ja niiden pitkäjänteisen kehittämisen. 

"Tavoitteena on työssään viihtyvä ja työpaikastaan ylpeä työntekijä!"

 

 • Kunnan tulee toimia aina avoimesti, tehokkaasti ja taloudellisesti. Kunnallisveroa ei     saa nostaa. 

"Tarkkaa taloudenpitoa ja toiminnan järkeistämistä pitää jatkaa!"

 

 • Tulevaisuuden kunta on yhä enemmän elinvoimakunta. Dynaamisella elinkeinopolitiikalla taataan terve talous sekä työpaikkojen syntyminen omaan kuntaan. Kunnan toiminnassa pitää ottaa aina ympäristönäkökulma huomioon.

"Yritykset haluavat tulla Sipooseen"

 

 • Hyvän liikennesuunnittelun perusta on asukkaiden tarpeiden kuuleminen. Sipoon painoarvon pitää vahvistua HSL:ssä

Työmatkaliikenne sujuvaksi”

 

 • Tehokas, asiakasystävällinen kaavoitus sekä joustava lupakäytäntö luovat osaltaan kuntaamme tyytyväisiä asukkaita ja yrityksiä. Asukkaiden toiveita on kuunneltava ja lupaharkinnassa on omaksuttava myönteinen asenne.

"Työpaikka-alueiden kaavoittaminen ja lupapolitiikka ovat yritysystävällisempiä kuin naapurikunnissa!"

 • Asukkaiden, kunnan virkamiesten sekä päättäjien välisen vuorovaikutuksen pitää olla avointa ja tulevaisuutta rakentavaa. Kuntalaisten vaikutusmahdollisuutta pitää lisätä. Yhdessä, myönteisesti toimimalla, voimme rakentaa sipoolaisille hyvän paikan elää.

 

 

 

​​