Sipoon Kokoomuksen valtuustoryhmä 2013 - 2016

Sipoon Kokoomuksen valtuustoryhmään kuuluu 9 valtuutettua ja 2 varavaltuutettua. Valtuutetut ovat Mandi Alaterä, Linda Karhinen, Marja Manninen-Ollberg,  Ari Oksanen, Juhani Rantala, Juha Salo, Juha Suuronen, Heikki Vestman ja Kimmo Virtanen. Varavaltuutettuina ryhmään kuuluvat Juha Kopra ja Valtteri Piri. Skrollaamalla tästä alaspäin näet lyhyet esittelyt kaikista.

Mandi Alaterä

 

Mandi on syntyperäinen sipoolainen, joka haluaa seurata ja antaa oman panoksensa kotikunnan kehitykseen. Valtuustokaudella 2013-2017 hän on toiminut valtuuston ja maankäyttöjaoston jäsenenä sekä kunnanhallituksen varajäsenenä.

Mandi on sitoutumaton ja kuuluu Kokoomuksen valtuustoryhmään. Kunnan johtamisessa ja kehittämisessä hänelle tärkeitä asioita ovat hyvin suunniteltu kasvu, luotettava taloudenpito sekä koulujen ja esiopetuksen monipuolinen kehitys. Mandi asuu Talmassa, jossa asukasmäärän kasvu on vasta aluillaan. Vuonna 2016 valmistuneen yleiskaavan perusteella myös siellä voidaan siirtyä nyt tarkempiin suunnitelmiin ensin rakennettavien keskeisten alueiden osalta.
- Minulla on kolme poikaa, jotka käyvät päivittäin joko kunnan kouluissa tai päivähoidossa. Haluamme asua täällä ja nähdä, miten kotiseutu kasvaa ja kehittyy nykyisten suunnitelmien mukaisesti. Paljon on vielä tehtävää, muun muassa yritysten houkutteleminen Sipooseen on vasta aluillaan.

Mandi on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri, ja on toiminut koko uransa ajan kansainvälisissä markkinoinnin ja liiketoiminnan kehityksen tehtävissä joko oman yrityksen kautta tai työntekijänä.

Linda Karhinen

 

- 33-vuotias/ 33 år

- lakimies/jurist

- Söderkulla

Lindalla on kaksikielinen perhe, johon kuuluvat lapset Linus ja Alina sekä aviomies Jarno. Jos kaikki menee hyvin, perheen koko on edelleen kasvamassa loppuvuonna. Linda työskentelee veroasiantuntijana kansainvälisessä konsultti- ja tilintarkastusyhtiössä PricewaterhouseCoopers Oy:ssä. Työssään hän konsultoi monikansallisia yrityksiä verotukseen liittyvissä asioissa. Linda valittiin edellisissä kuntavaaleissa valtuustoon ja hän on toiminut tarkastusvaliokunnan varapuheenjohtajana. Linda lähtee kuntavaaleihin hakemaan jatkoa työlleen: ajamaan kuntalaisten etuja aktiivisesti, ennakkoluulottomasti ja rohkeasti. Vanhat ja byrokraattiset toimintamallit vaviskoot! Linda ymmärtää taloudelliset realiteetit, lapsiperheiden haasteet ja Sipoon hienot tulevaisuuden mahdollisuudet.

Lindas familj är tvåspråkig och till den hör barnen Linus och Alina, samt maken Jarno. Om allt går bra kommer familjen att växa ytterligare i slutet av året. Linda är utbildad juris magister och hon jobbar som sakkunnig i företagsskattefrågor vid konsult- och revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers Ab. I praktiken betyder det att hon konsulterar internationellt verksamma bolag i olika skattefrågor, men särskilt i frågor gällande internprissättning. Linda valdes in i fullmäktige i förra kommunalvalet, och hon har fungerat som viceordförande för revisionsnämnden. Linda ställer upp i kommunalvalet för att kunna fortsätta arbetet med att försvara kommuninvånarnas intresse på ett aktivt, fördomsfritt och modigt sätt. Hon förstår de ekonomiska realiteterna i den kommunala verksamheten, de utmaningar barnfamiljer står inför samt de fina möjligheter Sibbo har. Linda finns på facebook och du kan också bekanta dig med hennes tankar på hemsidan www.lindakarhinen.fi

Marja Manninen-Ollberg

 

-57-vuotias

-ylilääkäri, geriatrian erikoislääkäri

-Broböle

Marjan mielestä Sipoon upea luonto ja omaleimaisuus tulee säilyttää. Laadukkaiden kuntapalveluiden tuottaminen kaikille lapsista vanhuksiin, kouluista kaavoitukseen edellyttää, että kunnan talous on kestävällä pohjalla tulevaisuudessakin.  Terveydenhuollon, sosiaalitoimen ja vanhusten huollon järjestämisestä tehdään tulevina vuosina tärkeitä päätöksiä, joten kuntapäättäjiksi täytyy saada asiantuntijoita. 

Marja on toiminut lääkärikeskusyrittäjänä vuoteen 2005 ja sen jälkeen julkisella sektorilla sekä erikoissairaanhoidossa että perusterveydenhuollossa, nyt Nurmijärvellä ylilääkärinä. Marja asuu miehensä kanssa Brobölessä kolmen kilometrin päässä kirkolta. Perheeseen kuuluu lisäksi kolme aikuista poikaa, kaksi miniää ja yksi suloinen pojanpoika. Pidetään yhdessä huolta Sipoosta ja sipoolaisista!

Ari Oksanen

 

-   55-vuotias

-   kauppatieteiden maisteri, yrittäjä

-   Söderkulla

Ari on kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kolmannen kauden valtuutettu.  Hän pitää talousmiehenä ja yrittäjänä tärkeänä, että Sipoon talous on kunnossa ja kunnan tuleva voimakas kasvu tapahtuu riskittömästi ilman veronkorotuksia. Hyvällä elinkeinopolitiikalla luodaan perusta verotulojen kasvulle sekä hyvinvointipalveluille. Ari on kolmen jo aikuisen lapsen isä.  Lasten ja nuorten hyvinvointi on hänen  sydäntä lähellä. Ari harrastaa monipuolisesti liikuntaa ja arvostaa Sipoon luontoa ja ulkoilumahdollisuuksia. Sipoon tulee säilyä itsenäisenä osana metropolia. Asiallisella yhteistyöllä naapurikuntien kanssa voidaan ajaa parhaiten sipoolaisten etua.

Juhani Rantala

 

- 49-vuotias

- kauppatieteiden maisteri, rahoitusasiantuntija

- Nikkilä

Juhanin perheeseen kuuluu vaimo, kaksi kouluikäistä lasta sekä kaksi koiraa. Hän on toisen kauden valtuutettu, kaavoitusjaoston puheenjohtaja ja ollut kunnanhallituksen jäsenenä. Juhanille tärkeintä on hyvä taloudenpito ja elinkeinoelämän kehittäminen. Hän on kasvun ja kehityksen puolestapuhuja. Erityisesti Nikkilä on nostettava ”raiteilleen”. Koulutus on hänelle sijoittamista tulevaisuuteen. Lasten ja nuorten hyvinvointi on hänelle myös tärkeää, ”Nuoria ei jätetä”.  Juhani on asukasyhdistys Jokipuisto-seuran puheenjohtaja. Hän harrastaa monipuolista liikuntaa ja on mukana lastensa harrastuksissa. Sotilasarvoltaan Juhani on reservin kapteeni. www.juhanirantala.kokoomus.net

Juha Salo

 

- 49-vuotias

- apulaisrehtori, filosofian maisteri

- Nikkilä

Juha asuu kahden lapsensa ja biologian opettaja vaimonsa kanssa Nikkilän Kartanon alueella. Juha on koulumaailman ammattilainen, joka on työssään tutustunut kunnallisen opetustoimen hallintopuoleen, mutta nähnyt myös nuorten ja perheiden ongelmat opettajana ja kasvattajana, toki isänäkin. Juha on toiminut varavaltuutettuna, Sipoon suomenkielisen koulutusjaoston puheenjohtajana, samoin Keudan valtuuston jäsenenä ja tarkastuslautakunnan puheenjohtajana. Sipoon Kokoomuksen toiminnasta Juha on vastannut puheenjohtajana vuodesta 2010 lähtien. Juha on realisti, joka karttaa vaalilupauksia, mutta lämpenee ihmisille, on puhelias ja avoin. Kiinnostuksen kohteita ovat mm. historia, talouspolitiikka ja monipuolinen yhteiskuntaa kuvaava kirjallisuus. Kuntourheilu on yllättävän mieluista pakkopullaa. www.juhasalo.kokoomus.net

Juha Suuronen

 

- 43 –vuotias

- diplomi-insinööri

- Söderkulla

Ensimmäistä kertaa ehdolla oleva Juha tunnetaan mm. Söderkullan liikenneympyrän päättäväisenä puuhamiehenä. Juhan laatiman adressin johdosta Söderkullan keskustan liikenteestä tulee vihdoin toimivaa ja turvallista. Juha on nelilapsisen perheen aktiivinen isä. Lasten ja nuorten asiat ovat Juhalle tärkeitä.  Juha toimii 550 oppilaan Sipoonlahden koulun (0-9 lk) vanhempainyhdistyksen puheenjohtajana ja hän on toiminut Sibbo Vargarna urheiluseurassa nuorten valmentajana. Työssään Tekesissä Juha auttaa yrityksiä kehittymään ja kasvamaan. Hän haluaa myös Sipooseen lisää yrityksiä ja työpaikkoja. Juhalle on tärkeää, että Sipoo toimii hyvässä yhteistyössä muiden kuntien kanssa ja että Sipoo on toimivan arjen elinvoimainen ja haluttu kotikunta.

Heikki Vestman

 

– 27-vuotias

– lakimies, OTM

– Eriksnäs

Heikki on elänyt neljännnesvuosisadan kotikylässään Talmassa ja on hiljattain muuttanut vaimonsa kanssa Eriksnäsiin. Toisen kauden kunnanvaltuutettuna ja kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtajana Heikki pitää tärkeänä kunnan tasapainoista taloutta sekä kestävää kaavoitusta ja kasvua. Heikin mielestä on tärkeää, että kunta panostaa sekä pohjoisen että eteläisen Sipoon palveluihin. Erityisen tärkeänä Heikki pitää laadukkaan opetuksen turvaamista sekä julkisen liikenteen ja liikenneväylien parantamista. Aktiiviliikkujana ja ympäristöihmisenä Heikki arvostaa Sipoon luontoa ja ulkoilumahdollisuuksia. Heikki työskentelee ympäristö- ja EU-oikeuden parissa asianajotoimistossa ja on sotilasarvoltaan reservin luutnantti.

Kimmo Virtanen

 

- 50-vuotias

- yrittäjä, musiikin maisteri

- Talma

Lapista syntyisin oleva Kimmo muutti Sipooseen vuonna 1988 työskennelläkseen kanttorina Sipoon ruotsalaisessa seurakunnassa.  Vuonna 1992 Kimmo perusti ATK-alan yrityksen Bluenote Software Oy:n ja vuodesta 2000 lähtien hän on toiminut päätoimisena yrittäjänä.  Kimmo valittiin marraskuussa 2011 Sipoon vuoden yrittäjäksi.  Perheeseen kuuluvat vaimo Irina ja juuri pois muuttanut tytär Kiia. Kimmon mielestä itsenäiseen Sipooseen pitää saada lisää yrityksiä ja siten luoda sipoolaisille työpaikkoja oman kunnan alueella. Kimmon www-sivut: www.bluenote.fi/kimmovirtanen

Juha Kopra

 

- 49-vuotias

- puuseppä L&T vahinkosaneerauksessa

- Martinkylä

Juha on ollut kaksi kautta valtuuston jäsen, joista kuusi vuotta varajäsenenä ja kaksi valtuutettuna. Juha on jäsenenä vapaa-ajan jaostossa ja kertoo olleensa aina kokouksissa läsnä. Oman vapaa-aikaansa Juha käyttää suurimmaksi osaksi Talman monitoimimiehenä, Talman urheiluseurassa ja Talman kyläyhdistyksestä. Kesäisin Juhan löytää kunnan ulkoilusaaristosta Öst- ja Furuholmenilta, jossa hän on urheiluseuran vastuuvalvojana pitämässä paikkoja kunnossa samalla itsekin lomaillen.  Juhan tärkein ajatus on sipoolaisten vapaa-ajan palveluiden hyvä hoito ja saatavuus. Kunnan etu on se, että urheiluseurat ja yhdistykset voivat hyvin, sillä saamme tulevaisuudessakin hyviä ja monipuolisia palveluita.

Valtteri Piri

 

-  20-vuotias

- opiskelija, oikeustieteen ylioppilas

-  Svartböle

Valtteri on tuore oikeustieteen ylioppilas Helsingin yliopistosta.  Sipoon nuorisovaltuuston varapuheenjohtajana ja edustajana kunnan päätöksentekoelimissä Valtterille on muodostunut vankka näkemys nuorten merkityksestä Sipoon tulevaisuudelle ja hyvinvoinnille.  Avainasemassa ovat kouluviihtyvyys, harrastamisen ja yhteistoiminnan mahdollisuus sekä innostunut ja innovatiivinen kunnan henkilökunta, jonka avulla tuotetaan entistä parempia palveluita kuntalaisille. Tarvitaan nuoruuden tuoretta asiantuntijuutta.