Sipoon Kokoomuksen valtuustoryhmän aloitteet 2009-2012

Aloite liikennesuunnitelman laatimiseksi ja julkisen liikenteen parantamiseksi/Heikki Vestman ym. 2.3.2009

Aloite Eriksnäsin Lintukodon infrastruktuurin kuntoon saattamisesta/Kokoomuksen valtuustoryhmä 31.8.2009

Aloite sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumisen arvioimiseksi ja edistämiseksi Sipoon kunnan järjestämässä koulutuksessa/Heikki Vestman ym. 5.10.2009

Aloite liikenneturvallisuuden parantamiseksi/Kokoomuksen valtuustoryhmä 16.11.2009

Aloite jalankulkuyhteyden parantamiseksi Talman info- ja jätteenkeräyspisteelle/Heikki Vestman ym. 1.2.2010

Aloite liikuntarajoitteisten liikkumismahdollisuuksien parantamiseksi yleisillä paikoilla 29.3.2010 / Harry Hänninen

Aloite suunnitelman laatimisesta vesi- ja viemäriverkoston rakentamiseksi kunnan kaikille kyläalueille/Suomen Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä ja Heikki Vestman 30.8.2010

Aloite kunnallisen koulumatkatuen edellytysten selvittämiseksi toisen asteen opiskelijoille/Heikki Vestman ym. 30.8.2010

Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/Linda Karhinen ym. 9.5.2011

Aloite Sipoon kunnan ruokapalveluiden kehittämisestä ja kunnallisen ruokailun arvostuksen nostamisesta/Heikki Vestman ym. 9.5.2011

Aloite valtuustoaloitteiden laittamisesta kunnan nettisivuille/Kokoomuksen valtuustoryhmä 7.11.2011

Aloite pullovedestä vesijohtoveteen siirtymisestä/Kokoomuksen valtuustoryhmä 12.12.2011